[VTV1] LỄ KÍ KẾT DANKO GROUP – TÂN HOÀNG MINH GROUP