TUYỂN DỤNG HOT 2017

Hiện tại để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên ở rất nhiều các vị trí làm việc tại Hà Nội

Thông tin liên hệ

Phòng nhân sự Tập đoàn Danko

Điện thoại: 0904 546 883

Email: hr@dankogroup.com.vn (CV ghi rõ kinh nghiệm làm việc)