Tin hot

100 CNNV Danko Group được vinh danh trong sự kiện “Danko Champion 2017 – những bước chân không mỏi”

Sự kiện được tổ chức ngày 19/9/2017, với sự tham dự của Ban Lãnh đạo Tập đoàn cùng toàn thể gần 800 CBNV Danko Group nhằm vinh danh những cá nhân – tập thể xuất sắc 6 tháng đầu năm 2017. Sự kiện “Danko Champion 2017 – Những bước chân không…